REGENWATERPUTTEN


Wij reinigen regenwaterputten en pompputten. Bij het reinigen van regenwaterputten kunnen we ongeveer 2000 liter regenwater recupereren om de regenwaterpomp opnieuw op te starten en te controleren. Sterk vervuilde putten (bv door afvalwater) worden gereinigd met behulp van enzymatische oplossingen. De regenwaterput kan dan opnieuw gevuld worden met net genoeg leidingwater om de installatie opnieuw op te starten en in zijn geheel te reinigen (pomp, filters, vlotters,...).